Beru na vědomí

Tento web používá soubory cookie. Používaním tohoto webu s tím souhlasíte.
Informace o tom, co jsou to soubory cookie, naleznete na tomto odkazu.

Technický rádce

Spojovací hřídele se stávají nepostradatelnou složkou převodu síly točivého momentu hlavně v automobilovém a strojírenském průmyslu. Věnujeteme jim skutečně správnou a dostatečnou údržbu?

Spojovací hřídel

Spojovací hřídel umožňuje přenos síly točivého momentu mezi prostorově přesazeným hnacím a hnaným hřídelem. Poloha spojovacích hřídelí může být měněna během provozu. Moderní konstrukční prvky zajišťují prostorový úhlový pohyb a změny axiální délky.

Údržba

Pohyblivé díly hnacích hřídelů potřebují mazání podle určitých intervalů, údržbu v rozsahu odstranění použitého mazadla a nečistot a doplnění mazadla nového podle mazacích plánů.

Postup údržby

Mazadlo je přiváděno do spojů a kluzného členu kuželovými mazacími hlavicemi podle DIN 71412 nebo plochými mazacími hlavicemi podle DIN 3404.

Tam, kde jsou mazací místa na spoji umístěna proti sobě, mazadlo je možné dodávat pouze jednou hlavicí.

Mazací tuk se protlačí ke čtyřem ložiskům spoje pomocí kanálků ve hvězdici. Doplňujte mazadlo tlakovou maznicí, dokud se neobjeví na ucpávkách.

Při dodávání mazadla se vyhýbejte tvrdým úderům nebo energickým nárazům, které mohou poškodit ucpávky. Drážkové spojení hřídele délkového posunu spojovacího hřídele vyžaduje regulovanou dodávku mazadla, aby se bylo možné vyhnout hydraulickým silám, které narušují axiální pohyb.

Mazací tuky

Pro mazací místa spojovacích hřídelí doporučujeme používat lithiové mýdlové tuky podle DIN 51825-KP2 K-20. Mazací tuky by nikdy neměly být doplňovány mazadly jiného mýdlového základu.

Maximální přístupný tlak je 15 barů.

Perioda údržby

Perioda údržby spojovacích hřídelí závisí hlavně na podmínkách provozu, velkého zatížení nebo používaní při vysokých teplotách. Při běžném používaní je nutná údržba a mazání jednou za rok nebo po ujetí 50 000 km. Po údržbě vozidel vysokotlakým čištěním doporučujeme vždy doplnění mazacích tuků. Nepříznivé prostředí, velké znečištění nebo vystavování vodě zapříčiňuje snížení intervalu provedení údržby.